ข่าวเด่นและกิจกรรมดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
การเดินทางเข้าประเทศไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565)

30 ก.ย. 2565

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เรื่อง การให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

5 ส.ค. 2565

ผู้โดยสารที่จะทำการถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ(Transit/Transfer) ณ ประเทศไทย

27 มิ.ย. 2565

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านกงสุล

27 มิ.ย. 2565

มาตรการเข้าประเทศสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

24 มิ.ย. 2565

ดูทั้งหมด
ข้อมูลสำหรับคนไทยดูทั้งหมด

28 มี.ค. 2565

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับคนไทยที่เกิดในต่างประเทศ

28 มี.ค. 2565

การขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย (ระเบียบฯ ข้อ 96/2)

28 มี.ค. 2565

การขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด (ระเบียบฯ ข้อ 96)

14 พ.ค. 2564

ประกาศฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

20 เม.ย. 2564

"สู้! COVID-19 ไปด้วยกัน" คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

19 ก.ย. 2562

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยจีน
ดูทั้งหมด
ข้อมูลพื้นฐานในไทยดูทั้งหมด
ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ไตรมาสที่2 ของปี 2557

19 ก.ย. 2562

อาหารไทย

19 ก.ย. 2562

การรักษาพยาบาลในไทย

19 ก.ย. 2562

การศึกษาในไทย

19 ก.ย. 2562

ประกันภัยนักท่องเที่ยว

19 ก.ย. 2562

ดูทั้งหมด