ข่าวเด่นและกิจกรรมดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
Announcement for revised visa fees for visa services

23 ก.พ. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ณ นครซีอาน

30 ก.ย. 2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

30 ก.ย. 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสัมภาษณ์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

28 ก.ย. 2563

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ณ นครซีอาน

18 ก.ย. 2563

ดูทั้งหมด
ข้อมูลสำหรับคนไทยดูทั้งหมด

19 ก.ย. 2562

คู่มือคนไทย

19 ก.ย. 2562

การเดินทางกลับประเทศไทย

19 ก.ย. 2562

การศึกษาในประเทศจีน

19 ก.ย. 2562

ข้อแนะนำแก่คนไทยที่เดินทางเข้าประเทศจีน

19 ก.ย. 2562

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยจีน

19 ก.ย. 2562

กรณีเจ็บป่วย
ดูทั้งหมด
ข้อมูลพื้นฐานในไทยดูทั้งหมด
อาหารไทย

19 ก.ย. 2562

ประกันภัยนักท่องเที่ยว

19 ก.ย. 2562

การรักษาพยาบาลในไทย

19 ก.ย. 2562

การศึกษาในไทย

19 ก.ย. 2562

ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ไตรมาสที่2 ของปี 2557

19 ก.ย. 2562

ดูทั้งหมด