ข่าวเด่นและกิจกรรมดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จำนวน ๑ อัตรา

14 ก.ย. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

1 ก.ค. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)

18 พ.ค. 2563

แบบ ต.8 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

28 เม.ย. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)

28 เม.ย. 2563

ดูทั้งหมด
ข้อมูลสำหรับคนไทยดูทั้งหมด

19 ก.ย. 2562

คู่มือคนไทย

19 ก.ย. 2562

การเดินทางกลับประเทศไทย

19 ก.ย. 2562

การศึกษาในประเทศจีน

19 ก.ย. 2562

ข้อแนะนำแก่คนไทยที่เดินทางเข้าประเทศจีน

19 ก.ย. 2562

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยจีน

19 ก.ย. 2562

กรณีเจ็บป่วย
ดูทั้งหมด
ข้อมูลพื้นฐานในไทยดูทั้งหมด
อาหารไทย

19 ก.ย. 2562

ประกันภัยนักท่องเที่ยว

19 ก.ย. 2562

การรักษาพยาบาลในไทย

19 ก.ย. 2562

การศึกษาในไทย

19 ก.ย. 2562

ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ไตรมาสที่2 ของปี 2557

19 ก.ย. 2562

ดูทั้งหมด