ข่าวเด่นและกิจกรรมดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ประกาศ เรื่องการให้บริการงานหนังสือเดินทาง

18 พ.ค. 2565

ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านกงสุล ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จำนวน 1 อัตรา

17 พ.ค. 2565

ประกาศ การงดให้บริการงานหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว

27 เม.ย. 2565

การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ (มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป / เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 29 เมษายน 2565)

26 เม.ย. 2565

การเดินทางเข้าประเทศไทย (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565)

1 เม.ย. 2565

ดูทั้งหมด
ข้อมูลสำหรับคนไทยดูทั้งหมด

28 มี.ค. 2565

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับคนไทยที่เกิดในต่างประเทศ

28 มี.ค. 2565

การขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย (ระเบียบฯ ข้อ 96/2)

28 มี.ค. 2565

การขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด (ระเบียบฯ ข้อ 96)

14 พ.ค. 2564

ประกาศฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

20 เม.ย. 2564

"สู้! COVID-19 ไปด้วยกัน" คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

19 ก.ย. 2562

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยจีน
ดูทั้งหมด
ข้อมูลพื้นฐานในไทยดูทั้งหมด
ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ไตรมาสที่2 ของปี 2557

19 ก.ย. 2562

อาหารไทย

19 ก.ย. 2562

การรักษาพยาบาลในไทย

19 ก.ย. 2562

การศึกษาในไทย

19 ก.ย. 2562

ประกันภัยนักท่องเที่ยว

19 ก.ย. 2562

ดูทั้งหมด