ข่าวเด่นและกิจกรรมดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
Announcement

7 เม.ย. 2564

Announcement

7 เม.ย. 2564

มาตรการการกักตัวสำหรับบุคคลเมื่อเดินทางจากจีนเข้าไทย เริ่ม 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

2 เม.ย. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

1 เม.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

23 มี.ค. 2564

ดูทั้งหมด
ข้อมูลสำหรับคนไทยดูทั้งหมด

19 ก.ย. 2562

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยจีน

19 ก.ย. 2562

กรณีเจ็บป่วย

19 ก.ย. 2562

ข้อแนะนำแก่คนไทยที่เดินทางเข้าประเทศจีน

19 ก.ย. 2562

การศึกษาในประเทศจีน

19 ก.ย. 2562

หมายเลข Hotline

19 ก.ย. 2562

คู่มือคนไทย
ดูทั้งหมด
ข้อมูลพื้นฐานในไทยดูทั้งหมด
ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ไตรมาสที่2 ของปี 2557

19 ก.ย. 2562

อาหารไทย

19 ก.ย. 2562

การรักษาพยาบาลในไทย

19 ก.ย. 2562

การศึกษาในไทย

19 ก.ย. 2562

ประกันภัยนักท่องเที่ยว

19 ก.ย. 2562

ดูทั้งหมด