ประกาศดูทั้งหมด
Quarantine Measures for Traveling to Thailand From 1 May 2021

30 เม.ย. 2564

Tips related to the application of COE for travellers

23 เม.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน​ (Business Information Center: BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่​ ณ​ นครซีอาน

22 เม.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

16 เม.ย. 2564

Announcement

7 เม.ย. 2564

ดูทั้งหมด
ข้อมูลสำหรับคนไทยดูทั้งหมด

20 เม.ย. 2564

"สู้! COVID-19 ไปด้วยกัน" คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

19 ก.ย. 2562

ข้อแนะนำแก่คนไทยที่เดินทางเข้าประเทศจีน

19 ก.ย. 2562

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยจีน

19 ก.ย. 2562

กรณีเจ็บป่วย

19 ก.ย. 2562

การศึกษาในประเทศจีน

19 ก.ย. 2562

หมายเลข Hotline
ดูทั้งหมด
ข้อมูลพื้นฐานในไทยดูทั้งหมด
ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ไตรมาสที่2 ของปี 2557

19 ก.ย. 2562

อาหารไทย

19 ก.ย. 2562

การรักษาพยาบาลในไทย

19 ก.ย. 2562

การศึกษาในไทย

19 ก.ย. 2562

ประกันภัยนักท่องเที่ยว

19 ก.ย. 2562

ดูทั้งหมด