ประกาศดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจชีวิต เพื่อการออกแบบชีวิต

17 ก.ค. 2567

ประกาศวันหยุด

17 ก.ค. 2567

Announcement Updated List of the Thai Visa Service Fees for Applicants in China

16 ก.ค. 2567

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม”พาใจกลับบ้าน”

15 ก.ค. 2567

เอกสารสำหรับยื่นขอ DESTINATION THAILAND VISA (DTV),NON-ED PLUS VISA

15 ก.ค. 2567

มาตรการ VISA ON ARRIVAL (VOA), VISA EXEMPION (60 DAYS), NON-ED PLUS VISA, DESTINATION THAILAND VISA (DTV)

15 ก.ค. 2567

ดูทั้งหมด
ข้อมูลสำหรับคนไทยดูทั้งหมด

1 พ.ย. 2565

มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนต์ต่างประเทศในไทย - Incentives for foreign film production in Thailand

28 มี.ค. 2565

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับคนไทยที่เกิดในต่างประเทศ

28 มี.ค. 2565

การขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย (ระเบียบฯ ข้อ 96/2)

28 มี.ค. 2565

การขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด (ระเบียบฯ ข้อ 96)

14 พ.ค. 2564

ประกาศฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

20 เม.ย. 2564

"สู้! COVID-19 ไปด้วยกัน" คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน
ดูทั้งหมด
ข้อมูลพื้นฐานในไทยดูทั้งหมด
Bangkok Keeps Crown as “Best Leisure City in Asia Pacific”

17 ก.พ. 2566

Thai Father’s Day

12 ม.ค. 2566

King Chulalongkorn Day

29 พ.ย. 2565

Thai Festival ---- Chak Phra Festival

29 พ.ย. 2565

What‘s Wax Castle Festival

29 พ.ย. 2565

What Makes Thai Cuisine So Special? Influences, Regions, Medicinal Qualities

15 พ.ย. 2565

ดูทั้งหมด