กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานเข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าการมณฑลส่านซี เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานเข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าการมณฑลส่านซี เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

28 เม.ย. 2564

137 view

 

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานเข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่ามณฑลส่านซี

เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
 
---------------------------

 

              เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 นางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเว่ย เจี้ยนเฟิง (魏建锋 : Wei Jianfeng) รองผู้ว่าการมณฑลส่านซี เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยมีนายหวัง เจี้ยนผิง      (王建平 : Wang Jianping) ผู้ช่วยเลขาธิการมณฑลส่านซี และนางเหยา หงจวน (姚红娟 :Yao Hongjuan) อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลส่านซีเข้าร่วมด้วย

              รองผู้ว่าการฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของกงสุลใหญ่ฯ และกล่าวว่า กงสุลใหญ่ฯ เป็นบุคคลแรกที่ตนได้ให้การต้อนรับนับแต่มาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ไทย-ส่านซี มีพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง และแม้ว่าในปีที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศจะประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายก็มิได้ลดลงแต่อย่างใด

              กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งของรองผู้ว่าการฯ เช่นกัน และแสดงความมุ่งมั่นที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ส่านซี ให้ขยายตัวออกไปจากเดิม โดยเฉพาะด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร ที่มณฑลส่านซีมีศักยภาพ โดยในเบื้องต้น ขอให้รัฐบาลมณฑลส่านซี พิจารณาเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาให้แก่คนไทยในสาขาเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิศวกรรมศาสตร์รวมทั้งเพื่อโอกาสให้นักศึกษาไทยในส่านซี ได้เข้าฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ซึ่งรองผู้ว่าการฯ ได้ตอบรับที่จะพิจารณาด้วยดี

              ภายหลังการเข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าการฯ  กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนางเหยา หงจวน อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลส่านซี โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมมณฑลส่านซีสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ดีจนทำให้ปัจจุบันไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ในระดับท้องถิ่นแล้ว
              นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายในการทำงาน ที่ต้องการให้คนไทยรู้จักมณฑลส่านซีมากยิ่งขึ้นกว่าการเป็นที่ตั้งของสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่คนไทยนิยม ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้คนส่านซีรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นกว่ากรุงเทพฯ หรือพัทยา โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนซึ่งเหมาะแก่การลงทุนของวิสาหกิจจากส่านซี

              ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือแนวทางและแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ส่านซี ในทุกมิติ โดยเฉพาะในระดับประชาชน และเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นเป้าหมายหลักของทั้งสองฝ่าย ได้แก่ การศึกษา, การลงทุน, การท่องเที่ยว, เกษตรกรรม และการขนส่งในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบของที่ระลึกเป็นช้างเบญจรงค์แก่รองผู้ว่าการฯ และชุดกาน้ำชาเบญจรงค์รูปช้างแก่อธิบดีเหยาฯ โดยให้ข้อมูลด้วยว่า งานเบญจรงค์เป็นศิลปหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของไทย และช้างถือเป็นสัตว์ประจำชาติของไทย ซึ่งคนไทยถือว่าเป็นสัตว์มงคล จึงนิยมมอบสิ่งของที่ทำเป็นรูปช้างให้แก่ผู้ที่ตนเคารพนับถือซึ่งทั้งรองผู้ว่าการฯ และอธิบดีเหยาฯ ได้แสดงความชื่นชอบอย่างมาก

                                                                                                                                      ************************************************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ