สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน (Xian)

รายละเอียดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน
(Xian)

ที่ตั้ง

11 East, Diamond Peninsula, Qujiang New District, Yannan 3rd Rd, Xi’an, Shaanxi

วันที่ทำการ

Monday to Friday 09.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00

เวลาทำการของวีซ่า

Monday to Friday 09.00 – 11.30

เบอร์ติดต่อ

(86-29) 89312831,89312863

แฟ็กซ์

(86-29) 89312935

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Consul-General
(Consul-General)

- นางอรพินทร์ หาญชาญชัยกุล
(MRS. AURAPIN HANCHANCHAIKUL)

Deputy Consul-General
(Deputy Consul-General)

- นางสาววรรัตน์ พิริยานสรณ์
(MISS. WORARAT PIRIYANASORN)

Consul
(Consul)

- นายพนา สถิตศาสตร์
(MR. PANA STITSART)

Vice-Consul
(Vice-Consul)

- นางสาวปัทมา นาคประโคน
(MISS PATTAMA NAKPRAKHON)