กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยการสอนภาษาจีนนานาชาติมณฑลส่านซี ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยการสอนภาษาจีนนานาชาติมณฑลส่านซี ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 พ.ย. 2566

| 101 view

สถาบันวิจัยการสอนภาษาจีนนานาชาติมณฑลส่านซีแสดงความพร้อมในอันที่จะกระชับความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีนอีกครั้ง โดยภายหลังจากที่สถานกงสุลใหญ่ฯได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาอบรมครูสอนภาษาจีนสำหรับคนต่างชาติ (Local Chinese Teacher Cultivation and Training Seminar) เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 นั้น คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยการสอนภาษาจีนนานาชาติมณฑลส่านซี นำโดยนายจาง เทียนยิ่น (Zhang Tianyin:张天印) รองประธานสถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าพบนางอรพินทร์ หาญชาญชัยกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566

ในโอกาสดังกล่าว นายจางฯ ได้แสดงความขอบคุณที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้การสนับสนุนการประชุมสัมมนาข้างต้น และยังได้แจ้งวัตถุประสงค์การเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ ในครั้งนี้ 3 ประการ ได้แก่ (1) เพื่ออบรมบ่มเพาะครูสอนภาษาจีนที่เป็นคนไทยให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนภาษาจีนในไทย โดยมุ่งเปิดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย (2) รับสมัครนักเรียนไทยมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของจีน โดยไม่จำกัดสาขาวิชา ทั้งนี้ สถาบันฯ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของจีนหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง มหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน มหาวิทยาลัยซานตง มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนส่านซี เป็นต้น และ (3) รับฟังความเห็นของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อความริเริ่มในการก่อตั้ง "สมาคมครูสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศไทย" โดยจะร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัดที่เหมาะสมของไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนระหว่างกัน

กงสุลใหญ่ฯ แสดงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน และขอให้สถาบันฯ ส่งข้อมูลรายละเอียดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่เหมาะสมต่อไป

อนึ่ง นายจางฯ ยังได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า สถาบันฯ กำลังเตรียมจัดกิจกรรม "Cangjie Cup" Global Chinese Character Competition" ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้ และ "The First National International Chinese Education and Teaching Skills Competition" ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 ณ นครไหโข่ว มณฑลไห่หนาน โดยจะส่งข้อมูลให้ สกญ. เพื่อพิจารณาประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ