กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าพบหารือผู้บริหารมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าพบหารือผู้บริหารมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 532 view

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าพบหารือผู้บริหารมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง


          เมื่อวันที่​ 6 กรกฎาคม​ 2564​ นางสาวสุรีย์​ ไต​รรัตนนุกูล​ กงสุลใหญ่​ ณ​ นครซีอาน​ และผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้​เข้าพบหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง​ (Xi'an Jiaotong University) นำโดยนายสี กวง (Xi Guang: 席  光) รองอธิการบดี, นางจี้ ถิง (Ji Ting: 纪  婷) รองคณบดีคณะการศึกษานานาชาติ, นายเหว่ย เสวียหย่ง (Wei Xueyong: 韦学勇) รองผู้อำนวยการฝ่ายการต่างประเทศ, นางหลาน เสวี่ยผิง (Lan Xueping: 兰雪萍) ผู้ช่วยคณบดี คณะการศึกษานานาชาติและผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารนักศึกษาต่างชาติ, และนายหลู่ ฉี่ (Lu Qi: 鲁  启)   เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครเข้าคณะการศึกษานานาชาติ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งได้หารือถึงแนวทางปัญหาที่เกิดจากการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาไทยในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 รวมทั้งแนวทางในการขยายความร่วมมือระหว่างกัน

          รองอธิการบดีฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับการมาเข้ารับตำแหน่งที่นครซีอานของกงสุลใหญ่ฯ ส่วนกงสุลใหญ่ฯได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 125 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงความยินดีที่ คณะวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) ของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดอันดับที่ 1 จากทั่วประเทศจีนโดย Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้การดูแลนักศึกษาไทยเป็นอย่างดี รวมถึงนักศึกษาไทยใน
พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งขอให้มหาวิทยาลัยฯพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาไทยในการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะการเรียนที่ต้องทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการหาสถานที่ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำให้แก่นักศึกษาไทยเมื่อสามารถกลับมาเรียนที่จีนได้แล้ว นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดการสอนภาษาจีนพื้นฐานแก่นักศึกษาไทยไม่ว่าจะเรียนในหลักสูตรใดก็ตาม เนื่องจากการเรียนภาษาจีน นอกจากจะทำให้ช่วยนักศึกษาไทยสามารถเข้าใจในเนื้อหาของวิชาที่เรียนได้มากยิ่งขึ้นแล้ว ยังถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม อันจะเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานสำคัญและยั่งยืนของความสัมพันธ์ในระดับประชาชนของไทยกับมณฑลส่านซีด้วย ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นพ้องและรับที่จะไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมถึงข้อเสนอของกงสุลใหญ่ฯ ในการจัดตั้ง “Thai Corner” ในมหาวิทยาลัยฯ ด้วย

          หลังจากนั้น ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ได้นำกงสุลใหญ่ฯ และคณะ เยี่ยมชม Jiaotong University Westward Relocation Museum (交大西迁博物馆) ซึ่งได้แสดงประวัติการย้ายที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ จากนครเซี่ยงไฮ้สู่นครซีอานเมื่อปี พ.ศ. 2499 เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกของจีน อันเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ตามวิสัยทัศน์และการมองการณ์ไกลของประธานาธิบดีเหมา เจ๋อตุง ในการขยายการพัฒนาจากเมืองใหญ่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก เข้าสู่พื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศจีน

          มหาวิทยาลัยฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2439 ปัจจุบัน เป็น 1 ใน 10 อันดับแรกของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศจีนโดย Best Chinese Universities Ranking และเป็น 1 ในสมาชิกของกลุ่ม ม. ชั้นนำ 9 แห่งของจีน (C9 League) โดยมหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษากว่า 32,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 2,800 คน และเป็นนักศึกษาไทย 133 คน ถือเป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่มีนักศึกษาไทยศึกษาอยู่มากที่สุดในมณฑลส่านซี มณฑลกานซู และเขตฯ หนิงเซี่ยหุย

                                                               

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ