กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ นครซีอาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ นครซีอาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

26 ก.พ. 2564

102 view

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ นครซีอาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Tan Li Lung กงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ นครซีอาน เนื่องในโอกาสที่นางสาวสุรีย์ฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่

          ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่มาเลเซียได้กล่าวแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของกงสุลใหญ่ และทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในประเด็นต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยนางสาวสุรีย์ฯ ได้สอบถามสภาวะการค้าการลงทุนของมาเลเซียในมณฑลส่านซี การให้บริการงานกงสุล ตลอดจนการดูแลชาวมาเลเซียที่อยู่ในมณฑลส่านซี จำนวนกว่า 200 คน (เป็นนักเรียน/นักศึกษา 100 คน และผู้ประกอบธุรกิจ 100 คน) นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเขตอาณา เพื่อส่งเสริมสินค้าและวัฒนธรรมของประเทศตนให้รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ