กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ นครซีอาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ นครซีอาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

26 ก.พ. 2564

88 view

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ นครซีอาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Som Visal กงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ นครซีอาน เนื่องในโอกาสที่นางสาวสุรีย์ฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่

          ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในประเด็นต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยนาวสาวสุรีย์ฯ ได้สอบถามถึงการให้บริการงานกงสุลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จำนวนของชาวกัมพูชาในเขตอาณา นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสินค้าและวัฒนธรรมของประเทศตนให้รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมวัฒนธรรมของไทย-กัมพูชา ที่มีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกัน อาทิ วัฒนธรรมด้านอาหาร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ