กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เยี่ยมชมเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน Xi'an International Trade & Logistics Park (ITL)

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เยี่ยมชมเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน Xi'an International Trade & Logistics Park (ITL)

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2565

| 45 view

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เยี่ยมชมเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน

Xi'an International Trade & Logistics Park (ITL)
----------------------------

           เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 นางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และคณะฯ ได้เดินทางเยี่ยมชมเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน (Xi’an International Trade and Logistics Park: ITL) พร้อมหารือร่วมกับผู้บริหาร ITL เพื่อแสวงหาโอกาสและความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตโดยมีนายหวัง ยวิ่นต้ง (Wang Yundong: 王运动) สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ประจำ ITL / รองผู้อำนวยการ ITL ให้การต้อนรับและนำการเยี่ยมชม นอกจากนี้ ยังมีนางเหยา หงจวน (Yao Hongjuan: 姚红娟) อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลส่านซี, ผู้บริหารจากสำนักงานการต่างประเทศมณฑลส่านซีและสำนักงานการต่างประเทศนครซีอาน ร่วมการเยี่ยมชมด้วย
             กงสุลใหญ่ฯ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม (1) นิคมอุตสาหกรรมหลินกั่ง (Lingang Industrial Park: 临港工业园区) ซึ่งเป็นพื้นที่ดึงดูดการลงทุนจากวิสาหกิจผู้ผลิต LED, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, Semi-conductor, เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart appliances) และอุปกรณ์เทอร์มินัลเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยผู้ผลิตสามารถผลิตเพื่อการส่งออกได้ทั้งในและต่างประเทศพร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและศุลกากร (2) Xi’an West Railway Station Business Hall (西安西站营业大厅) พร้อมรับชมการอาศัยระบบฐานข้อมูล Big Data ที่บูรณาการร่วมกับท่า/ด่านๆ ทั่วจีน (3) ศาลพาณิชย์ระหว่างประเทศแห่งที่ 2 (No. 2 International Commercial Court of the Supreme People’s Court : CICC) ซึ่งถือเป็นศาลแห่งที่ 2 ที่รับผิดชอบการพิจารณาคดีข้อพิพาทด้านการค้าระหว่างประเทศ   (แห่งแรกตั้งอยู่ที่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง) เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI  
            ในการหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ ITL และผู้บริหารจากสำนักงานการต่างประเทศมณฑลส่านซีและสำนักงานการต่างประเทศนครซีอาน กงสุลใหญ่ฯ ได้ว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาเยี่ยมชม ITL ซึ่งเป็นฐานสำคัญของเส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติ “ฉางอันห้าว” หรือ “จงโอวปานเลี่ย” เพื่อแสวงหาความร่วมมือไทย-ส่านซีในด้านการคมนาคมขนส่ง    ซึ่งสอดคล้องกับการหารือระหว่างนายดอน ปรมัติวินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ที่เมืองหวงซาน มณฑลอันฮุย ที่ได้กล่าวถึงความสำคัญของความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์และคมนาคม โดยจีนมุ่งหวังในการขยายความร่วมมือด้านคมนาคมไทย-จีน ผ่านเส้นทางรถไฟจีน-ลาว โดยให้สามารถเชื่อมโยงผ่านประเทศไทยจนถึงมาเลเซียได้ เพื่อให้เกิดเส้นทาง Pan-Asia Railway ที่สมบูรณ์ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ในฐานะของหน่วยงานไทยในมณฑลส่านซีที่มีภารกิจส่งเสริมความสัมพันธ์และผลักดัน ความร่วมมือระหว่างกัน จึงมุ่งหวังให้นครซีอานเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายความเชื่อมโยงดังกล่าว โดยมีบทบาทเป็นข้อต่อสำคัญในการเชื่อมโยง Pan-Asia Railway เข้ากับ China-Europe Railway หรือ “จงโอวปานเลี่ย” รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP ที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ในการเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกันด้วย

 

                                       *********************

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ