กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เยือนเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยอย่างเป็นทางการ

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เยือนเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยอย่างเป็นทางการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ย. 2565

| 365 view

ข่าวสารนิเทศ

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เยือนเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยอย่างเป็นทางการ

------------------------------------

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 น.ส. สุรีย์ ไตรรัตนนุกูล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พร้อมด้วย น.ส. ฐิตาภา ภาตะนันท์ กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปยังเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะแนะนำตัวกับผู้นำของเขตฯ หนิงเซี่ยหุยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งเข้าพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของเขตฯ หนิงเซี่ยหุย  

          กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานและคณะ เดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงถึงนครหยินชวน เมืองหลวงของเขตฯ หนิงเซี่ยหุยโดยมีนางไป๋ ยวี่เจิน (Bai Yuzhen: 白玉珍) รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเขตฯ หนิงเซี่ยหุย นายสถานีรถไฟความเร็วสูงหยินชวน ให้การต้อนรับ

          ต่อมาในเวลา 17.30 น. กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายไล่ เจียว (Lai Jiao: 赖蛟) รองประธานเขตฯหนิงเซี่ยหุย โดยมีนายหวง หมิงซวี่ (Huang Mingxu: 黄明旭) รองเลขานุการใหญ่รัฐบาลเขตฯ หนิงเซี่ยหุย, นายหลี่ เชิน(Li Chen: 李琛) อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเขตฯ หนิงเซี่ยหุย และนายข่ง กั๋วหัว (Kong Guohua: 孔国华) รองอธิบดีสำนักงานพาณิชย์เขตฯ หนิงเซี่ยหุย เข้าร่วม ณ ห้องประชุม โรงแรม Yuehai International Hotel นครหยินชวน

          กงสุลใหญ่ฯ ได้ขอบคุณที่รัฐบาลเขตฯ หนิงเซี่ยหุยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง และได้หารือเพื่อส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือที่อยู่ในความสนใจของทั้งสองฝ่าย ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษา และในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้ขอให้รัฐบาลเขตฯ หนิงเซี่ยหุยช่วยเหลือผลักดันให้นักศึกษาไทยสามารถเดินทางกลับมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โดยเร็วที่สุด เนื่องจากการศึกษาแบบออนไลน์ไม่สามารถครอบคลุมเนื้อหาได้เท่ากับการเรียนในห้องเรียน โดยเฉพาะหากต้องมีการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ที่ไม่สามารถทำได้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งรองประธานเขตฯ ได้แสดงความเข้าใจและรับที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

          ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบของที่ระลึกเป็นชุดเครื่องน้ำชาเบญจรงค์รูปช้างจากประเทศไทยโดยกล่าวว่างานเบญจรงค์เป็นงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของไทย และช้างเป็นสัตว์ประจำชาติที่ไทยถือเป็นสัตว์มงคลคนไทย จึงนิยมนำสิ่งของที่ทำเป็นรูปช้างมอบให้แก่ผู้ที่เคารพนับถือ ซึ่งรองประธานเขตฯ ได้แสดงความสนใจและชื่นชมเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นรองประธานเขตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อต้อนรับกงสุลใหญ่ฯ และคณะด้วย

 

   _____________________

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ