กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์บริการธุรกิจการต่างประเทศมณฑลส่านซี

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์บริการธุรกิจการต่างประเทศมณฑลส่านซี

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ธ.ค. 2566

| 315 view

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 17.00 – 18.00 น. นางอรพินทร์ หาญชาญชัยกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การต้อนรับนายเมี๋ยว ฉางอัน (苗长安:Miao Chang’an) ผู้อำนวยการศูนย์บริการธุรกิจการต่างประเทศมณฑลส่านซี และคณะที่เข้าเยี่ยมคารวะ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและได้หารือเกี่ยวกับทิศทางการทำงานด้านการให้บริการนิติกรณ์และการตรวจลงตราร่วมกัน โดยผู้อำนวยการฯ ได้ให้ข้อมูลการปฎิบัติหน้าที่งานของทางศูนย์ฯ และได้แสดงความขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ให้การสนับสนุนในการทำงานมาโดยตลอด รวมทั้งหวังว่าจะได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างทางศูนย์ฯ กับสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ขอบคุณทางศูนย์ฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำงานมาโดยตลอด และหวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการทํางานต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ