“กระชับความสัมพันธ์ประเทศไทย-นครซีอาน” กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีนครซีอานในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

“กระชับความสัมพันธ์ประเทศไทย-นครซีอาน” กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีนครซีอานในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2567

| 264 view

          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567  นางอรพินทร์ หาญชาญชัยกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเยี่ย หนิวผิง (Ye Niuping : 叶牛平) นายกเทศมนตรีนครซีอานเนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ  

          ในโอกาสดังกล่าว นายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับกงสุลใหญ่ฯ และขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนครซีอานกับประเทศไทยอย่างดีมาโดยตลอด ที่ผ่านมาไทยและนครซีอานมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในหลายมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา และวัฒนธรรมและยังมีศักยภาพที่สามารถขยายความร่วมมือเพิ่มเติม อาทิ มูลค่าการค้าระหว่างกัน ความหลากหลายของสินค้าการอำนวยความสะดวก/แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกฎระเบียบในการนำเข้าส่งออกและลงทุนระหว่างกันด้าน Logistics การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน ซึ่งทั้งไทยและนครซีอานล้วนมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน วัฒนธรรมที่งดงาม ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลาย ตั้งอยู่บนจุดภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญ รัฐบาลนครซีอานพร้อมที่จะร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยได้มอบหมายสำนักงานการต่างประเทศนครซีอานเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน

          กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณนายกเทศมนตรีฯ และกล่าวย้ำว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมที่จะร่วมมือกับนครซีอานในการส่งเสริมความร่วมมือในทุก ๆ ด้านที่มีความประสงค์ตรงกันข้างต้น ให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะด้าน Logistics การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎระเบียบการค้าการลงทุน ช่องทางและความต้องการของตลาดทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ เป็นที่น่ายินดีที่ในปีนี้ ไทย-จีนจะมีการลงนามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่าย อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขยายความร่วมมือในทุกด้าน และเป็นการปูทางไปสู่ปี 2025 (2568) อันเป็นปีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน อย่างยิ่งใหญ่และงดงาม และเป็นการแสดงถึงไมตรีจิตรอันยาวนานลึกซึ้งของประชาชนทั้งสองประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ