“กระชับสัมพันธ์ประเทศไทย-มณฑลกานซู” กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน นำทีมประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รองผู้ว่าการมณฑลกานซูในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

“กระชับสัมพันธ์ประเทศไทย-มณฑลกานซู” กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน นำทีมประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รองผู้ว่าการมณฑลกานซูในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ธ.ค. 2566

| 322 view

          เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 นางอรพินทร์ กาญชาญชัยกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พร้อมด้วยนางกุลธิดา บัณฑุรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู ข้าราขการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายจาง จิ่นกัง (Zhang Jingang: 张锦刚) รองผู้ว่าการมณฑลกานซู และคณะผู้บริหารจากสำนักงานการต่างประเทศ และกรมพาณิชย์ มณฑลกานซู เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ  
          ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าการฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของกงสุลใหญ่ฯ และผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยที่เป็นไปอย่างแน่นแฟ้น สะท้อนผ่านการเยือนประเทศจีนของนายกรัฐมนตรีไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบสายเส้นทาง ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนตุลาคม 2566 และการเป็นประเทศเกียรติยศของประเทศไทยในมหกรรมการค้าการลงทุน นครหลานโจว ครั้งที่ 29 เมือเดือนกรกฎาคม 2566 พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าการฯ ได้เสนอแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับมณฑลกานซูผ่านการขยายความร่วมมือในด้านการคมนาคมขนส่ง วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการศึกษา รวมทั้งได้เชิญผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมณฑลกานซูที่จะจัดขึ้นในปี 2567 ได้แก่ มหกรรมการค้าการลงทุน นครหลานโจว มหกรรมอุตสาหกรรมการแพทย์แผนจีน ณ เมืองติ้งซี และมหกรรมวัฒนธรรมนานาชาติเส้นทางสายไหม ณ เมืองตุนหวง อีกด้วย
          โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นตัวแทนทีมประเทศไทยกล่าวขอบคุณรองผู้ว่าการฯ และรัฐบาลมณฑลกานซู ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นตลอดการเยือนมณฑลกานซูในปี 2566 นี้ พร้อมทั้งแสดงความยินดีที่ในครึ่งปีแรกของปี 2566 มูลค่าการค้ารวมระหว่างประเทศไทยกับมณฑลกานซูขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมณฑลกานซูได้ส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรกรรมที่หลากหลายไปยังประเทศไทย อาทิ องุ่นจากเมืองตุนหวง และหวังว่าในอนาคตทั้งสองฝ่าย
จะสามารถขยายความร่วมมือผ่านการใช้ประโยชน์จากบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือด้านทางการค้าระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างของประเทศไทย กับกรมพาณิชย์ มณฑลกานซู
          นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องว่าความร่วมมือด้านการศึกษาและท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย-มณฑลกานซู ยังมีโอกาสที่จะสามารถขยายความร่วมมือได้อีกมาก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติระหว่างกัน โดยในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงความพร้อมของสถานกงสุลใหญ่ฯ
และหน่วยงานทีมประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับมณฑลกานซูในทุกมิติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ