การเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบัน Xi 'an Painting and Calligraphy Academy ที่จัดร่วมกับอำเภอเชียนหยาง เมืองเป่าจี มณฑลส่านซี

การเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบัน Xi 'an Painting and Calligraphy Academy ที่จัดร่วมกับอำเภอเชียนหยาง เมืองเป่าจี มณฑลส่านซี

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2567

| 272 view

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 นางอรพินทร์ หาญชาญชัยกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมตามคำเชิญของสถาบัน Xi 'an Painting and Calligraphy Academy ที่จัดร่วมกับอำเภอเชียนหยาง เมืองเป่าจี มณฑลส่านซี โดยมีคณะกงสุลต่างประเทศประจำนครซีอานทั้ง 5 แห่ง (เกาหลีใต้ กัมพูชา มาเลเซีย คาซัคสถาน และไทย) รวมทั้งผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ของอำเภอเชียนหยาง เมืองเป่าจี มณฑลส่านซี เข้าร่วม

          ในโอกาสดังกล่าว นายหลี่ จื้อเจิ้ง (Li Zhizheng :李志政) ปลัดอำเภอเชียนหยาง และคณะได้ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของอำเภอเชียนหยางในทั้งด้านการเกษตร การพัฒนาหมู่บ้านชนบท และการส่งเสริมอุตสาหกรรมการปักผ้าซีฉิน รวมถึงการแนะนำโครงการสำคัญในอำเภอเชียนหยางที่ต้องการนักลงทุน อาทิ โครงการแปรรูปอาหาร ซึ่งทางอำเภอฯ มีน้ำผึ้ง วอลนัท องุ่น และผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมาก โดยเมื่อเริ่มดำเนินการแล้วคาดว่าจะสร้างรายได้ 80 ล้านหยวนต่อปี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงผลงานการเขียนพู่กัน และภาพวาดด้วยพู่กันของสถาบันฯ รวมถึงผลงานปักผ้า และผลงานตัดกระดาษซึ่งเป็นผลงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของอำเภอเชียนหยาง

          ในการนี้ ปลัดอำเภอเชียนหยางได้เชิญกงสุลใหญ่ฯ ไปศึกษาดูงานที่อำเภอเชียนหยาง เพื่อแสวงหาช่องทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับอำเภอเชียนหยางในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าการลงทุน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีนต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ