การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ (มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป / เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 29 เมษายน 2565)

การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ (มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป / เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 29 เมษายน 2565)

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2565

| 64 view

WeChat_Image_20220426092922_THA

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ