การเดินทางเข้าประเทศไทย (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565)

การเดินทางเข้าประเทศไทย (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565)

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 เม.ย. 2565

| 99 view

WeChat_Image_20220401105951THAI2

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ