ข่าวสารนิเทศ กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน นำทีมประเทศไทยเยือนมณฑลกานซูอย่างเป็นทางการ

ข่าวสารนิเทศ กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน นำทีมประเทศไทยเยือนมณฑลกานซูอย่างเป็นทางการ

27 ก.ค. 2564

224 view

ข่าวสารนิเทศ

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน นำทีมประเทศไทยเยือนมณฑลกานซูอย่างเป็นทางการ

                                                                                                                                                    ----------------------
          เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564 นางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ทีมประเทศไทย ณ นครซีอาน ประกอบด้วย นางสาวเนตรนภิศ จุลกนิษฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู  นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครเฉิงตู นางสาวฐิติภา ภาตะนันท์ กงสุล พร้อมเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้เดินทางเยือนนครหลานโจว มณฑลกานซู เพื่อเยี่ยมคารวะผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของมณฑลกานซูในโอกาสที่กงสุลใหญ่ฯ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

          ในการเข้าเยี่ยมคารวะนายเฉิง เสี่ยวโป (Cheng Xiaobo : 程晓波) รองผู้ว่าการมณฑลกานซู ในบ่ายวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายสวี เหยียนเหวิน (Xu Yanwen: 徐延文) รองเลขานุการใหญ่รัฐบาลมณฑลกานซู, นางจ้าวจินยวิน (Zhao Jinyun: 赵金云) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มนิตยาสาร Jiusan Society, นายเถียน เสวียกง (Tian Xuegong: 田学功) รองอธิบดีสำนักงานการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมณฑลกานซู, และนายหม่า ชง (Ma Cong: 马聪), รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกานซูเข้าร่วมด้วย

          ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความขอบคุณที่รัฐบาลมณฑลกานซูให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้ร่วมหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมและขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกซึ่งรวมถึงแนวทางขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยเน้นการเติมเต็มจุดเด่นของแต่ละฝ่าย กล่าวคือมณฑลกานซูโดดเด่นในแหล่งท่องเที่ยวแบบทะเลทรายและภูเขาหิมะ ในขณะที่ประเทศไทยมีความโดดเด่นในแหล่งท่องเที่ยวแบบชายทะเลและภูเขา รวมถึงแนวทางในการขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสมุนไพร นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังขอให้รัฐบาลกานซูช่วยเหลือผลักดันให้นักศึกษาไทยสามารถเดินทางกลับมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยในมณฑลกานซูได้โดยเร็วที่สุด เนื่องจากได้รับทราบจากนักศึกษาไทยว่า ประสบปัญหาในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นอกจากนี้ การศึกษาแบบออนไลน์ไม่สามารถครอบคลุมเนื้อหาได้เท่ากับการเรียนในห้องเรียน ซึ่งรองผู้ว่าการมณฑลกานซู ได้แสดงความเข้าใจและเห็นใจ และได้สั่งการให้นายหม่า ชง รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกานซู ไปหารือกับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาไทยในโอกาสแรก

           ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบของที่ระลึกเป็นชุดเครื่องน้ำชาเบญจรงค์รูปช้างพร้อมอธิบายว่างานเบญจรงค์เป็นงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของไทย ส่วนช้างเป็นสัตว์ประจำชาติที่ไทยถือว่าเป็นสัตว์มงคล คนไทยจึงนิยมนำสิ่งของที่ทำเป็นรูปช้างมอบให้แก่ผู้ที่เคารพนับถือ ซึ่งรองผู้ว่าการมณฑลกานซู ได้แสดงความสนใจและชื่นชมเป็นอย่างมาก หลังจากนั้น รองผู้ว่าการมณฑลกานซู ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อต้อนรับกงสุลใหญ่ฯ และคณะด้วย                   

           นอกจากการเข้าเยี่ยมคารวะผู้นำของมณฑลกานซูแล้ว กงสุลใหญ่และคณะ ยังได้พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ของมณฑลกานซูด้วย โดยได้พบหารือกับนางหวัง อิ่งหลิง (Wang Yingling: 王颖玲) ผู้ตรวจการที่ 1 แห่งสำนักงานพาณิชย์มณฑลกานซู ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เพื่อหารือถึงความคืบหน้าในการทำบันทึกความเข้าใจด้านการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกัน และได้เข้าพบหารือกับนางอู๋ ลี่เสีย (Wu Lixia: 吴丽霞) รองประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) มณฑลกานซู ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เพื่อหารือถึงลู่ทางในการส่งเสริมและขยายการค้าโดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องถึงการขยายความร่วมมือในระดับผู้ประกอบการ-ผู้ประกอบการ และการใช้ประโยชน์จากระบบการขนส่งทางรางที่ก้าวหน้าของกานซู ในการขยายความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกัน                                                                                                                                                                

          ในด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้พบหารือกับนายเฉิน เว่ยจง (Chen Weizhong: 陈卫中) อธิบดีสำนักงานการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมณฑลกานซู เพื่อกระชับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระหว่างกัน และได้เข้าเยี่ยมชมฐาน Big Data สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5 ของมณฑลกานซูที่ได้ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมมาประมวลภาพและสังเกตการณ์แบบ Real Time ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จาก Big Data ที่มีประสิทธิภาพและมีความบูรณาการ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

          การเยือนมณฑลกานซูของกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ณ นครซีอานในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานแบบบูรณการและความพร้อมที่จะเพิ่มพูนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-กานซูในทุกมิติ ทั้งยังเป็นการหาลู่ทางและโอกาสทางการค้าให้อุตสาหกรรม นักลงทุน ผู้ประกอบการ และ MSMEs ของไทย รวมถึงยังเป็นโอกาสในการผลักดันประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของรัฐบาลไทยนั่นคือ การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาไทยในมณฑลกานซูให้สามารถกลับไปเรียนได้โดยเร็วที่สุด หรือให้สามารถเรียนแบบออนไลน์ได้อย่างสะดวก ราบรื่น ประสบปัญหาน้อยที่สุด

          ทั้งนี้ การเดินทางเยือนมณฑลกานซูของกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทยในครั้งนี้ นอกจากนี้จะได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐของมณฑลฯ แล้ว ยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนท้องถิ่นอีกด้วย

 

        *******************

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ