กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เลี้ยงอาหารค่ำผู้บริหารจากภาคธุรกิจนำเข้าสินค้าไทยในนครซีอาน

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เลี้ยงอาหารค่ำผู้บริหารจากภาคธุรกิจนำเข้าสินค้าไทยในนครซีอาน

25 พ.ค. 2564

93 view

ข่าวสารนิเทศ

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เลี้ยงอาหารค่ำผู้บริหารจากภาคธุรกิจนำเข้าสินค้าไทยในนครซีอาน

------------------------

             เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นางสาว สุรีย์ ไตรรัตนนุกูล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้บริหารของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเจ้าสินค้าไทยเพื่อมาจำหน่ายในนครซีอานและมณฑลส่านซี ได้แก่ ห้าง CP Lotus Supercenter, ห้าง Metro (นำเข้าสินค้าอุปโภค/บริโภคจากไทย), บริษัท Far East Fruits (远东果品) บริษัท Sihai Fruits (四海果品) และ Thai Rice House (泰香米) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักและขอบคุณที่ให้การสนับสนุนสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการจัดงาน 2021 Songran Festival เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

             ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ นครซีอาน ได้แจ้งผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำถึง ผลการหารืออธิบดีสำนักงานการต่างประเทศ มณฑลส่านซี ที่เสนอให้มีการจัดตั้งกลไกส่งเสริมความร่วมมืออด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยมีผู้แทนจากภาคธุรกิจของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ยินดีและพร้อมเป็นผู้ประสานงานฝ่ายไทย ขณะเดียวกันสถานกงสุลใหญ่ฯ ก็ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคตอันใกล้ด้วย อาทิ การร่วมกับโรงแรม Hyatt Regency Xi’an ในการจัดเทศกาลอาหารไทย

              ทั้งนี้ ผู้บริหารจากภาคธุรกิจ ได้ร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อคิดเห็นระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นกันเอง โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการรับรู้สรรพคุณของเครื่องเทศ/สมุนไพรในอาหารไทยที่นอกจากจะทำให้อาหารไทยมีรสชาติอร่อยแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และการส่งเสริมโอกาสในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) โดยตรงมายังนครซีอาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความหลากหลายของสินค้าไทยในนครซีอานและพื้นที่มณฑลใกล้เคียง ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแสวงหาโอกาสในการผลักดันเรื่องนี้ต่อไป

 

--------------------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ