กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี ณ นครซีอาน

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี ณ นครซีอาน

25 ก.พ. 2564

102 view

      เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Kim Byungkwun กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี ณ นครซีอาน เนื่องในโอกาสที่นางสาวสุรีย์ฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่

      ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของกงสุลใหญ่ และทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในประเด็นต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง อาทิ การให้บริการงานกงสุลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีกับฝ่ายจีนในเขตอาณา นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเขตอาณา เพื่อส่งเสริมการค้าและวัฒนธรรมของประเทศตนให้รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งจะร่วมกันส่งเสริมมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลีในเขตอาณาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ