ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ณ นครซีอาน

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ณ นครซีอาน

30 ก.ย. 2563

176 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง_(ตรีชฎา).pdf