ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน (Business Information Center: BIC) ไม่เกิน2 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2567

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน (Business Information Center: BIC) ไม่เกิน2 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ม.ค. 2567

| 1,041 view

1

2

3

เอกสารประกอบ

BIC_Job_Announcement_2024.pdf.pdf