ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ณ นครซีอาน

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ณ นครซีอาน

18 ก.ย. 2563

158 view

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลาง.pdf