ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center : BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center : BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ม.ค. 2567

| 292 view

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ2024-1 รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ2024-2   รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ2024-3  

เอกสารประกอบ

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ2024.pdf