ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ย. 2566

| 178 view

เอกสารประกอบ