ประกาศ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 1 อัตรา

11 ส.ค. 2564

339 view

เอกสารประกอบ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแน่งเสมียน.pdf