ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นบุคลากรในตำแหน่งลูกจ้างจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านกงสุล ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นบุคลากรในตำแหน่งลูกจ้างจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านกงสุล ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จำนวน 1 อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มิ.ย. 2565

| 59 view

เอกสารประกอบ

ประกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์.pdf