ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center : BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center : BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ม.ค. 2567

| 630 view

BIC-page-001

เอกสารประกอบ