รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

30 ก.ย. 2563

185 view

เอกสารประกอบ

Announcement_รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหัวหน้าศูนย์_BIC.pdf