รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสัมภาษณ์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสัมภาษณ์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

28 ก.ย. 2563

167 view

เอกสารประกอบ

Announcement_รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์_BIC.pdf