สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดกิจกรรมพบปะชุมชนไทยในมณฑลส่านซี กานซู เขตฯ หนิงเซี่ยหุย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดกิจกรรมพบปะชุมชนไทยในมณฑลส่านซี กานซู เขตฯ หนิงเซี่ยหุย

1 มิ.ย. 2564

285 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

จัดกิจกรรมพบปะชุมชนไทยในมณฑลส่านซี กานซู เขตฯ หนิงเซี่ยหุย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

-----------------------------

                       เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น.  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานได้จัดกิจกรรมพบปะชุมชนไทยในเขตกงสุล (มณฑลส่านซี มณฑลกานซู และเขตปกครองตนเอง หนิงเซี่ยหุย)  โดยนางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เป็นประธาน ณ โรงแรม Mehood นครซีอาน

                       การจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เป็นการพบปะกับคนไทยในนครซีอานและเมืองใกล้เคียง มีคนไทยเข้าร่วมด้วยตนเอง 39 คน ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้พูดคุยพร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง โดยได้แจ้งถึงความห่วงใยของรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศที่มีต่อคนไทยที่พำนักอยู่ในเขตกงสุล(มณฑลส่านซี กานซู เขตฯ หนิงเซี่ยหุย) ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย รวมทั้ง ได้แจ้งถึงคำทักทายของนายกเทศมนตรีนครซีอานที่ฝากมาถึงคนไทยในนครซีอานด้วยว่า คนไทยที่เดินทางมาถึงซีอานถือป็นคนบ้านเดียวกัน  ดังนั้น กงสุลใหญ่ฯ จึงขอความร่วมมือคนไทยให้เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการตอบแทนความปรารถนาดีของนายกเทศมนตรีนครซีอาน

                       สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงที่ 2 เป็นการพบปะแบบออนไลน์กับนักศึกษาไทยในเขตกงสุลซึ่งยังอยู่ในประเทศไทย มีผู้ร่วม 36 คน (เป็นนักศึกษาที่อยู่ในจีนเข้าร่วมด้วยตนเอง 2 คน) โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อนำไปพิจารณาหารือกับผู้บริหารของสถาบันการศึกษาพร้อมทั้งแจ้งว่าสถานกงสุลใหญ่ฯ สนับสนุนให้นักศึกษาไทยจัดตั้งชมรมนักเรียนไทยขึ้นหากมีโอกาสได้กลับมาที่จีนแล้ว เพื่อร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการและอื่น ๆ อาทิ การจัดการแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย อันจะเป็นการเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาด้วย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ยินดีให้การสนับสนุนในทุกเรื่อง รวมถึงเรื่องงบประมาณ

                       นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดเตรียมข้าวกล่องพร้อมรับประทาน (จากร้านอาหารไทย) และอาหารแห้งและเครื่องปรุง อาทิ ข้าวสาร น้ำปลา น้ำพริก ซอสพริกไทยดำ ซองเครื่องปรุงอาหารไทย น้ำมะพร้าว ขนม หน้ากากและ          เจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งเสื้อยืดสีเหลือง ให้แก่คนไทยที่มาร่วมงานทุกคนด้วย

                       การจัดกิจกรรมพบปะชุมชนไทยในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดียิ่ง โดยคนไทยและนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมต่างกล่าวว่า นอกจากจะรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว ยังเป็นโอกาสให้คนไทยได้พบปะทำความรู้จัก และทำกิจกรรมร่วมกันด้วย จึงอยากจะให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีก ซึ่งในส่วนของสถานกงสุลใหญ่ฯ เองก็ได้ใช้โอกาสนี้ปรับปรุงฐานข้อมูลคนไทยในเขตกงสุลด้วย รวมทั้งได้จัดตั้ง WeChatกลุ่มคนไทยในนครซีอาน และกลุ่มนักศึกษาไทยในส่านกานหนิงขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างชุมชนไทยกับสถานกงสุลใหญ่ฯ และเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ระหว่างคนไทยด้วยกันเองซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดี มีคนไทยและนักศึกษาไทยเข้าร่วมกลุ่มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะพยายามเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านทางช่องทางดังกล่าวให้ชุมชนไทยทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องต่อไป

----------------------------------------------------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ