สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12 ต.ค. 2563

173 view

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน มณฑลส่านซี โดยมีนางสาวพรชนก สระสรม กงสุล รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เป็นประธาน กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จุดเทียน และยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ ๑๐ คน ประกอบด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ