สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2564

2 มิ.ย. 2564

48 view

                                 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2564
                                         ---------------------------------------------


           เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน โดยนางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ประธานในพิธีฯ
ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
และได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลฯ จากนั้นได้นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2564        

        ทั้งนี้ สามารถลงนามถวายพระพรผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศได้ตั้งแต่วันที่
1 - 31 มิถุนายน 2564 https://bit.ly/3uMih69

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ