สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

4 ธ.ค. 2563

163 view

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงแรมวินแฮมแกรนด์ นครซีอาน มณฑลส่านซี โดยมีนางสาววรรัตน์ พิริยานสรณ์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทน กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เป็นประธาน ถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๙ เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ และนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ถวายความเคารพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ