สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศซีอาน (Xi’an International Studies University: XISU) จัดกิจกรรมวันวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2022

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศซีอาน (Xi’an International Studies University: XISU) จัดกิจกรรมวันวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 พ.ค. 2565

| 117 view

   สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศซีอาน (Xi’an International Studies University: XISU)

จัดกิจกรรมวันวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2022

 

          เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศซีอาน (Xi’an International Studies University: XISU) จัดกิจกรรมวันวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2022 (泰国文化日) ณ XISU วิทยาเขตฉางอัน

          วันแรกของการจัดกิจกรรม มีคณะผู้บริหารจาก XISU เข้าร่วม ได้แก่ นายอู๋ เย่าอู่ (Mr. Wu Yaowu: 吴耀武) รองอธิการบดี, นายจิ่ง หนาน (Mr. Jing Nan: 景 楠) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ, นายจี้ กวงฮุย (Mr. Ji Guanghui: 蓟光辉) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ คณะเอเชียและแอฟริกา, นายหม่า ฝูเต๋อ (Mr. Ma Fude:马福德) คณบดีคณะเอเชียและแอฟริกา, และนางหลี่ ปิน (Ms. Li Pin: 李 兵) รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งได้ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่ฯ และคณะ จากนั้นคณะทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการกระชับและขยายความร่วมมือระหว่างกัน

          ในพิธีเปิด รองอธิการบดีอู๋ฯ ได้กล่าวขอบคุณและต้อนรับกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสมาเยือน XISU เป็นครั้งแรก พร้อมแสดงความร่วมยินดีที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม วันวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นการจัดแบบ on-site ครั้งแรกในรอบ 2 ปีที่ XISU จัดร่วมกับหน่วยงานภายนอกอันเนื่องมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนคณบดีหม่าฯ ได้กล่าวขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ให้การสนับสนุนแก่ XISU ด้วยดีเสมอมา นอกจากนี้ยังได้กล่าวแนะนำภาควิชาภาษาไทยของคณะเอเชียและแอฟริกาว่า ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนที่เปิดหลักสูตรภาควิชาภาษาไทยและผลิตบุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง           

          ในโอกาสเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยที่มีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งจะเป็นการจำลองประเทศไทยและความเป็นไทยฉบับย่อ มานำเสนอให้นักศึกษาถึงที่ XISU เพราะจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้นักศึกษาภาควิชาภาษาไทยไม่สามารถเดินทางไปประเทศไทยเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและฝึกฝนการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้ พร้อมได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของสถานกงสุลใหญ่ฯ  ในการร่วมมือกับ XISU ซึ่งถือเป็น Friends of Thailand ที่สำคัญยิ่งในมณฑลส่านซี  

          ภายหลังพิธีเปิด มีการแสดงรำไทยโดยตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทย และการสาธิตการประกอบอาหารไทยเมนู “ลาบหมู” ซึ่งเป็นเมนูที่ได้รับการโหวตจากนักศึกษาว่า อยากให้มีการสาธิตมากที่สุด นอกจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดเตรียมอาหารไทยเมนู “ลาบหมู+ข้าวสวย”, “ต้มยำกุ้ง” และ “ข้าวเกรียบกุ้ง” มาให้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับประทานด้วย ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก “CHUNLAI” นำเครื่องดื่มชาไทยต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นจีนมาให้นักศึกษาได้ทดลองดื่ม และ CP Lotus Supermarket ได้นำ ทุเรียนไทย และขนมที่ทำจากทุเรียน อาทิ พายทุเรียน และเครปทุเรียน มาให้นักศึกษาได้ทดลองชิม ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดียิ่งจากนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยที่มาเข้าร่วมกิจกรรมและนักศึกษาภาควิชาอื่น ๆ ที่มาร่วมงาน

          ในช่วงบ่ายวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “Thailand In Brief” ให้แก่นักศึกษาภาควิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 จำนวนรวม 40 คน โดยกงสุลใหญ่ฯได้แนะนำประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ ประเทศไทยในภาพรวม วัฒนธรรมไทย อาหารไทยและประเพณีไทยในแต่ละภูมิภาค มรดกทางภูมิปัญญาไทย มวยไทย การแสดงไทย มารยาทแบบไทย อุตสาหกรรมบันเทิงไทย การท่องเที่ยวไทยและสถาบันการศึกษาในไทยที่พร้อมและยินดีต้อนรับนักศึกษาจีนที่สนใจไปศึกษาต่อในไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาโดยร่วมตอบคำถามระหว่างการบรรยายอย่างกระตือรือร้นและสนุกสนาน ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายพิเศษสถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้มอบถุงของที่ระลึกบรรจุด้วยน้ำผลไม้กล่องดอยคำ ขนมท้องม้วน ผงปรุงลาบ และอื่น ๆ ให้แก่นักศึกษาทุกคนอีกด้วย

          ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการจัดกิจกรรม เป็นการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาไทย ในหัวข้อ “ประเทศไทยในมุมมองของฉัน” เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาภาควิชาภาษาไทยได้แสดงออกถึงรู้สึกเกี่ยวกับประเทศไทย และความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยมีนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 คน และนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 คน โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สนับสนุนของรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ 1 – 3 และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

           ในการกล่าวปิดกิจกรรมวันวัฒนธรรมไทยประจำปี 2022 นายจี้ กวงฮุย เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำคณะเอเชียและแอฟริกา ได้ขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯสำหรับความสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่งที่มีให้แก่นักศึกษาและภาควิชาภาษาไทย ในขณะที่กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาที่เข้าร่วม และผู้เกี่ยวข้องที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาหมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย เพื่อเป็นบุคลากรสำคัญที่จะมีส่วนช่วยเชื่อมและกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีนในอนาคต รวมทั้งหวังว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครซีอาน และ XISU จะมีโอกาสร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์เช่นนี้อีกในอนาคตอันใกล้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ