สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ขอเชิญชวนส่งคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 1 นาที เข้าประกวดในหัวข้อ "ประเทศไทยที่ยังระลึกถึงอยู่มิจาง"

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ขอเชิญชวนส่งคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 1 นาที เข้าประกวดในหัวข้อ "ประเทศไทยที่ยังระลึกถึงอยู่มิจาง"

6 ส.ค. 2564

68 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ