แบบ ต.8 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

แบบ ต.8 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 เม.ย. 2563

| 2,267 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานขอเรียนว่า ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคน จะต้องกรอกแบบ ต.8 ระหว่างผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานที่ประเทศไทย

เอกสารประกอบ

news-20200428-123554-375695.pdf