แบบ ต.8 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

แบบ ต.8 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

28 เม.ย. 2563

843 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานขอเรียนว่า ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคน จะต้องกรอกแบบ ต.8 ระหว่างผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานที่ประเทศไทย

เอกสารประกอบ

news-20200428-123554-375695.pdf