สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

27 ก.ค. 2563

153 view

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน มณฑลส่านซี โดยมีนางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ ๑๐ คน ประกอบด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ