หมายเลข Hotline

หมายเลข Hotline

19 ก.ย. 2562

134 view

ประกาศหมายเลขฉุกเฉิน เพื่อให้บริการงานด้านกงสุล/

ช่วยเหลือคนไทยในเขตอาณา

(มณฑลส่านซี มณฑลกานซูและเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย)

หมายเลข 18202921281

 

** ในระหว่างวันที่ 20 - 22 พ.ค. 2558 หากมีกรณีฉุกเฉิน

            ให้ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือที่โรงแรมแชงกรีล่า ซีอาน