กรณีถูกตำรวจจับ

กรณีถูกตำรวจจับ

19 ก.ย. 2562

63 view

 เมื่อ ถูกจับกุมไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนไทยมีสิทธิร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือต่างๆ  เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิที่จำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาสมควรได้รับ และจะได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางช่วยเหลือภายใต้กฎหมาย ท้องถิ่น รวมถึงช่วยติดต่อญาติในประเทศไทยหรือติดต่อจัดหาล่ามหรือทนายความให้ หากคนไทยผู้นั้นไม่คัดค้านการดำเนินการดังกล่าวของเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ