วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,047 view

การเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

 

          ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 (ค.ศ. 1975) ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับประชาชนได้พัฒนาไปอย่างราบรื่นและสนิทสนมใกล้ชิดจวบจนปัจจุบัน

 

          นอกจากการเปิดสถานเอกอัครราชทูตในเมืองหลวงของแต่ละฝ่ายเมื่อปี 2519 แล้ว นับตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา ฝ่ายจีนได้เปิดสถานกงสุลใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่และสงขลา รวม 2 แห่ง ขณะที่ฝ่ายไทยได้เปิดสถานกงสุลใหญ่ที่นครคุนหมิง นครกว่างโจว นครเซี่ยงไฮ้ นครหนานหนิง นครเฉิงตู นครซีอาน เมืองเซี่ยเหมิน เมืองชิงต่าว และเมืองฮ่องกง รวม 9 แห่ง

 

          ในส่วนของการเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุม 3 มณฑล ได้แก่ มณฑลส่านซี มณฑลกานซู และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย มีลำดับพัฒนาการดังนี้

 

          วันที่ 28 มิถุนายน 2548 คณะรัฐมนตรีไทยมีมติอนุมัติในหลักการให้เปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

 

          วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 กระทรวงการต่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีหนังสือแลกเปลี่ยน เห็นชอบการเปิดสำนักงานกงสุล ณ นครซีอาน โดยเป็นส่วนหนึ่งของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

 

          วันที่ 18 มีนาคม 2549 นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ หัวหน้าสำนักงานการกงสุล ณ นครซีอาน เดินทางรับหน้าที่อย่างเป็นทางการ

 

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 พิธีเปิดสำนักงานกงสุล ณ นครซีอานอย่างเป็นทางการ โดยมี ฯพณฯ นายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดฯ และนายหยวน ฉุนชิง ผู้ว่าการมณฑลส่านซี เป็นแขกเกียรติยศฝ่ายจีนเข้าร่วมพิธีเปิดฯ

 

          วันที่ 29 ธันวาคม 2550 นายวศิน เรืองประทีปแสง หัวหน้าสำนักงานกงสุล ณ นครซีอาน เดินทางรับหน้าที่ต่อจากนายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์

 

          วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 สำนักงานกงสุล ณ นครซีอานได้รับการยกระดับเป็นสถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครซีอาน โดยหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งและกระทรวงการต่างประเทศจีน และในวันเดียวกันได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของนายวศิน เรืองประทีปแสง เป็นรองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และนางศรีสุดา วุฒิฐานทวี เป็นกงสุล

 

รายนามอดีตกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

 

  1. นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์   18 มีนาคม 2549 - 28 ธันวาคม 2550

 

  1. นายวศิน เรืองประทีปแสง   29 ธันวาคม 2550 - ธันวาคม 2551

 

  1. นายสุรไกร เหล็กกล้า        มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2553

 

  1. นายมนชัย พัชนี               20 มีนาคม 2554 - 30 กันยายน 2557

 

  1. นายเมธี สุทธิวาทนฤพุฒิ    3 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2559

 

  1. นางสาวอรชา ธนากร         12 กรกฎาคม 2560 - 30 กันยายน 2563

 

  1. นางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล