การเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน
 
        นับแต่ที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518  (ค.ศ. 1975)  ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับประชาชนได้พัฒนาไปอย่างราบรื่นและสนิทสนมใกล้ชิดจวบจนปัจจุบัน 
        นอกจากการเปิดสถานเอกอัครราชทูตในเมืองหลวงของแต่ละฝ่ายเมื่อปี 2519 แล้ว  นับตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา  ฝ่ายจีนได้เปิดสถานกงสุลใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่และสงขลา รวม 2 แห่ง  ขณะที่ฝ่ายไทยได้เปิดสถานกงสุลใหญ่ที่นครกวางโจว  นครคุนหมิง นครเซี่ยงไฮ้  เมืองฮ่องกง  นครเฉิงตู เมืองเซี่ยเหมิน  นครซีอานและนครหนานหนิง รวม 8 แห่ง
        ในส่วนของการเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมมณฑลส่านซี มณฑลกานซูและเขตปกครองตนเองชนชาติหุยหนิงเซี่ย รวม 3 มณฑล   มีลำดับพัฒนาการดังนี้

         วันที่ 28 มิถุนายน 2548  คณะรัฐมนตรีไทยมีมติอนุมัติในหลักการให้เปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

         วันที่ 1 กรกฎาคม 2548  กระทรวงการต่างประเทศของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีหนังสือแลกเปลี่ยน เห็นชอบการเปิดสำนักงานกงสุล ณ นครซีอาน โดยเป็นส่วนหนึ่งของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

         วันที่ 18  มีนาคม 2549   นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์   หัวหน้าสำนักงานการกงสุล ณ นครซีอาน เดินทางรับหน้าที่อย่างเป็นทางการ

         วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549   พิธีเปิดสำนักงานกงสุล ณ นครซีอานอย่างเป็นทางการ โดยมี ฯพณฯนายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิด  และนายหยวน ฉุนชิง  ผู้ว่าการมณฑลส่านซี เป็นผู้แทนแขกเกียรติยศฝ่ายจีนร่วมพิธี

         วันที่ 29 ธันวาคม 2550   นายวศิน เรืองประทีปแสง  หัวหน้าสำนักงานกงสุล ณ นครซีอาน เดินทางรับหน้าที่ต่อจากนายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์

         วันที่ 20 พฤษภาคม 2551   สำนักงานกงสุล ณ นครซีอานได้รับการยกระดับเป็นสถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครซีอาน  โดยหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งและกระทรวงการต่างประเทศจีน  และในวันเดียวกัน  ได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของนายวศิน เรืองประทีปแสง เป็นรักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และนางศรีสุดา วุฒิฐานทวี  เป็นกงสุล