ประกาศ

Announcement

7 เม.ย. 2564

Announcement

7 เม.ย. 2564

มาตรการการกักตัวสำหรับบุคคลเมื่อเดินทางจากจีนเข้าไทย เริ่ม 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

2 เม.ย. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

1 เม.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

23 มี.ค. 2564

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

17 มี.ค. 2564

รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center : BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จำนวน 1 อัตรา

17 มี.ค. 2564

ประกาศ เรื่อง การออกหนังสือเดินทางและอัตราค่าธรรมเนียม

12 มี.ค. 2564

การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จำนวน 1 อัตรา

4 มี.ค. 2564