ประกาศ

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจชีวิต เพื่อการออกแบบชีวิต

17 ก.ค. 2567

ประกาศวันหยุด

17 ก.ค. 2567

Announcement Updated List of the Thai Visa Service Fees for Applicants in China

16 ก.ค. 2567

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม”พาใจกลับบ้าน”

15 ก.ค. 2567

เอกสารสำหรับยื่นขอ DESTINATION THAILAND VISA (DTV),NON-ED PLUS VISA

15 ก.ค. 2567

มาตรการ VISA ON ARRIVAL (VOA), VISA EXEMPION (60 DAYS), NON-ED PLUS VISA, DESTINATION THAILAND VISA (DTV)

15 ก.ค. 2567

ประกาศการรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเอกชนช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล จำนวน 1 อัตรา

9 ก.ค. 2567

ลงทะเบียนกิจกรรมพบปะคนไทย ประจำปี 2567

7 มิ.ย. 2567

THAILAND NEW VISA MEASURES

4 มิ.ย. 2567