ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน

17 ก.ย. 2564

ประกาศ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล COE สำหรับคนไทยกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก

10 ก.ย. 2564

ข้อควรดำเนินการหลังจากได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่

3 ก.ย. 2564

ประกาศ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 1 อัตรา

11 ส.ค. 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ขอเชิญชวนส่งคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 1 นาที เข้าประกวดในหัวข้อ "ประเทศไทยที่ยังระลึกถึงอยู่มิจาง"

6 ส.ค. 2564

ข้อมูลสำหรับคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

30 มิ.ย. 2564

เชิญชวนผู้สนใจส่งคลิปวิดีโอสั้นเข้าประกวดโครงการ​ 2nd Asean-China​" Friendship and Cooperation" Short Video Contest

24 พ.ค. 2564

Further Procedures for Applying Special Tourist Visa (STV)

18 พ.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานขอเชิญชวน คนไทยในมณฑลส่านซี กานซู และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ️

17 พ.ค. 2564