ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ BIC

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ BIC

Factsheet สภาวะเศรษฐกิจในเขตกงสุลประจำปี 2564

Factsheet สภาวะเศรษฐกิจในเขตกงสุลประจำปี 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 พ.ย. 2565

| 1,208 view

1. มณฑลส่านซี 

2. มณฑลกานซู

3. เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย

เอกสารประกอบ

Factsheet_Gansu_Province_2021.pdf