สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับ Xi’an International University จัดงาน Songkran Festival 2021

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับ Xi’an International University จัดงาน Songkran Festival 2021

12 เม.ย. 2564

435 view

  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับ Xi’an International University จัดงาน Songkran Festival 2021

           
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับ Xi’an International University (XAIU) จัดงาน Songkran Festival 2021 ณ XAIU โดยมีนางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานและนาย Huang Teng อธิการบดี XAIU เป็นประธานร่วม และมีผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศในนครซีอาน ร่วมเป็นแขกพิเศษด้วย ได้แก่ นาย Tan Li Lung กงสุลใหญ่มาเลเซีย, นาย Park Sung Hwan รองกงสุลใหญ่เกาหลีใต้และภริยา นาย Prom Sida กงสุลกัมพูชา และนางกนกกิตติกา  กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครเฉิงตู โดยมีนักศึกษา XAIU เข้าร่วมงานประมาณ 150 คน 

            สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดงาน Songkran Festival 2021 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย” โดยจัดงานในลานกิจกรรมของ XAIU ซึ่งเป็นที่โล่งแจ้ง จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 150 คน โดยผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปในบริเวณจัดงานฯ มีการเว้นระยะห่าง 1 เมตรในพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

            การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความนิยมไทยในกลุ่มคนจีนรุ่นใหม่ผ่านทางกิจกรรมด้านวัฒนธรรมไทยแล้ว ยังถือโอกาสเผยแพร่สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมายิ่งขึ้นด้วยโดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การประกวดนางสงกรานต์ การสาธิตการเล่นน้ำสงกรานต์ การเล่นเกมส์ชิงรางวัลเกี่ยวกับประเทศไทย และการประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้นำเข้าสินค้าไทย นำสินค้ามาจัดแสดงและให้ทดลองชิมเพื่อเป็นการสร้างความนิยมสินค้าไทย

            งาน Songkran Festival 2021 โดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากหน่วยงานทีมประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครเฉิงตู, สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู,และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการสินค้าไทย ได้แก่ ร้านอาหาร It’s Thai, ร้านอาหาร Thai Rice House, CP Lotus Super Center, สามเกลอ, โรซ่า, JSY Latex Products, Fareast Fruits, และ Sihai Fruits  
          อนึ่ง นครซีอานถือเป็นเป็นแหล่ง Talent Pool ที่สำคัญของจีน เนื่องจากมีสถาบันอุดมศึกษามากถึง84 แห่ง รวมทั้งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ซึ่งมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์การบินและอวกาศ ดังนั้น ความร่วมมือด้านการศึกษาจึงเป็นหนึ่งในความร่วมมือสำคัญที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ